Certyfikat bezpieczeństwa ekologicznego. Co mówi o jakości opału?

Wszystkim nam powinno zależeć na dbaniu o środowisko naturalne. Warto wiedzieć, że możemy to robić także wówczas, gdy podejmujemy odpowiednie decyzje związane z ogrzewaniem domu. Wykorzystanie nowoczesnego kotła oraz dobrze oczyszczonego paliwa pozwala znacząco zredukować emisję szkodliwych substancji, które powstają w procesie spalania.

Certyfikat bezpieczeństwa ekologicznego jako znak jakości

O wysokiej jakości produktów Energo świadczą posiadane przez nas certyfikaty IChPW „na znak bezpieczeństwa ekologicznego”. Taki certyfikat wydawany jest przez Instytut Chemicznej Obróbki Węgla dla produktów spełniających odpowiednie normy emisyjne. Świadczy o tym, że dane paliwo jest wysokiej jakości, a spalanie go nie jest bardzo szkodliwe dla środowiska.

Najbardziej ekologicznymi produktami w naszej ofercie są ekogroszki. Są one najczystszymi ekogroszkami na polskim rynku. To paliwo najwyższej klasy „A” – idealne do palenia w najnowocześniejszych kotłach klasy piątej. Jest to możliwie dzięki starannej selekcji partii węgla i nowoczesnemu procesowi technologicznemu. Podczas produkcji węgiel jest dodatkowo przesiewany, wzbogacany i pozbawiany kamienia. W efekcie otrzymujemy produkt: o zerowej spiekalności, niskiej zawartości siarki (poniżej 0,5%), niskiej zawartości popiołu (poniżej 5%), suchy i o dużej wartości opałowej.

Jakie parametry sprawdza IChPW przed przyznaniem certyfikatu na znak bezpieczeństwa ekologicznego?

Instytut poddaje paliwo badaniom i wyznacza wartość wskaźników energetyczno-emisyjnych, korzystając z własnych procedur oraz założeń normy PN-EN 303-5. Na tej podstawie określa się wartości dla poszczególnych parametrów paliwa, takich jak: wartość opałowa, zawartość popiołu, zawartość siarki, temperatura spiekania czy ilość substancji emitowanych w procesie spalania. Jeśli wszystkie parametry danego produktu są odpowiednio wysokie, uznaje się go za produkt ze znakiem bezpieczeństwa ekologicznego.

Świadectwo jakości węgla

Warto pamiętać, że każdy producent paliw węglowych powinien posiadać także świadectwo jakości węgla, które stanowi potwierdzenie deklarowanej jakości. Co powinno znaleźć się w takim dokumencie? Dokładnie określa to ustawa o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw stałych z 2018 roku. W świadectwie jakości węgla sprzedawca poświadcza, że wszystkie parametry paliwa (takie jak zawartość siarki, popiołu, wilgoci czy wartość opałowa) są zgodne z obowiązującymi normami i jednocześnie potwierdza deklarowane właściwości sprzedawanego opału.

Dla wszystkich produktów węglowych marki Energo posiadamy świadectwo jakości a dla paliw o ponadprzeciętnych standardach ekologicznych – certyfikat na znak bezpieczeństwa ekologicznego.

certyfikat-energo