Przejdź do strony
Strona główna / Sklep / Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Podstawą przyjęcia reklamacji jest prawidłowe (kompletne) wypełnienie formularza reklamacyjnego oraz okazanie dowodu zakupu produktu (paragon fiskalny lub faktura).
Reklamacje prosimy kierować pod adresem: Energo sp. Z o.o. ul. Kleszczelowska 84a, 17-100 Bielsk Podlaski lub drogą mailową na adres: sklep@energobielsk.pl
Sprzedający powiadomi reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
Koszty związane z dostarczeniem reklamowanego produktu do sklepu ponosi Kupujący.

Odstąpienie od umowy

Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.
Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny produktu oraz kosztów wysyłki produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi Kupujący.

Pobierz formularz zwrotu towaru

navigation

Do góry