Gdzie kupować węgiel hurtowo?

Hurtowy zakup węgla jest niezbędny przy działalnościach takich jak składy budowlane, stacje paliw, punkty handlowe, duże zakłady przemysłowe, składy węglowe oraz przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Dla tego typu podmiotów znaczenie ma zarówno jakość uzyskiwanego surowca, ale także jego cena oraz kwestie związane z transportem. Gdzie kupować węgiel hurtowo, aby było to korzystne w każdym z wymienionych obszarów?

Specjalizacja

Stała i czasowa dostawa węgla kamiennego wymaga przede wszystkim współpracy z przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w tym zakresie, które jest w stanie zagwarantować duże objętościowo dowozy wysokiej jakości produktu. Właśnie tym specjalizujemy się w firmie Energo, sprzedając węgiel hurtowo do ponad 700 odbiorców handlowych, którzy zawiązali z nami stałą współpracę.

Transport węgla

Dla wielu podmiotów decydujących się na hurtowy zakup tego surowca, jednym z głównych czynników przesądzających o wyborze dostawcy jest sposób transportu. Istotne jest, aby wybierać firmy dysponujące stacjami przeładunkowymi jak najbliżej miejsca odbioru, wówczas całościowy koszt za dowóz będzie niższy. Energo posiada swoje oddziały techniczne tuż przy znaczących ciągach komunikacyjnych, dzięki czemu współpracujemy z klientami z całej Polski. Dysponujemy własnym transportem samochodowym. Jeżeli klienci decydują  się na samodzielny odbiór surowca, udostępniamy im taką możliwość.

Płatności

Węgiel hurtowo warto nabywać również w takich przedsiębiorstwach, które zapewniają wygodny sposób zapłaty za otrzymany towar. Klient powinien mieć do wyboru kilka opcji, w tym przede wszystkim odroczoną płatność fakturą VAT, płatność za pomocą faktoringu, a także proformą. Przy długotrwałej i stałej współpracy, wartość dodaną będą stanowić także rabaty, oferowane również dla klientów Energo.

Hurtowy zakup węgla to najwygodniejsza opcja nabywania surowca przez duże firmy, oczywiście o ile zdecydują się one na współpracę z rzetelnym kontrahentem, gwarantującym dogodny dojazd, dobre ceny, a także wysoką jakość produktu.