Od czego zależy cena węgla?

Węgiel brunatny i kamienny stanowią dwa fundamenty państwowej energetyki. Nasza firma zajmuje się sprzedażą węgla kamiennego, który wykorzystuje się między innymi w gazownictwie, koksownictwie, przemyśle chemicznym. Na generowanie wartości węgla, w tym węgla kamiennego, mają wpływ różnego rodzaju czynniki takie jak jego cena na światowym rynku, klęski żywiołowe, przypisane mu właściwości.

Czynniki determinujące cenę węgla

Wartość rynkowa węgla zależy od wielu czynników. Koszt jego zakupu silnie determinuje sytuacja, w jakiej znajduje się światowa gospodarka (istotne znaczenie przypisuje się zarówno uwarunkowaniom geopolitycznym, jak i ekonomicznym). Ponadto należy wziąć pod uwagę następujące zmienne:

– rodzaj kupowanego węgla – sklasyfikowane typy węgla różnią się między sobą kalorycznością, spiekalnością czy zawartością części lotnych, dlatego posiadają odmienne zastosowanie; na przykład miał węglowy wykorzystuje się głównie w branży przemysłowej, a droższy i wyróżniający się wysoką efektywnością cieplną ekogroszek do palenia w gospodarstwach domowych,

– miejsce zakupu paliwa – węgiel najlepiej kupować od sprawdzonych, ale jednocześnie lokalnych dostawców – jego transport bywa kosztowny, poza tym podczas przewozu część towaru może ulec zniszczeniu (dlatego surowiec ten często wykorzystuje się w miejscu jego wydobycia),

– suma kosztów poniesionych przez sprzedawcę – w cenę węgla wlicza się opłaty związane z jego wydobyciem, zakupem, obróbką, magazynowaniem i przewozem oraz marżę sprzedającego,

– podatek akcyzowy nałożony przez państwo na zakup węgla (przepisy określają obowiązki sprzedającego i kupującego; przy czym nawet transakcje przeprowadzane na mniejszą skalę muszą zostać udokumentowane, a możliwość bycia zwolnionym z podatku wymaga spełnienia rygorystycznych warunków); wpływ na cenę węgla mają również regulacje prawne wprowadzane przez Unię Europejską, na przykład dyrektywa Ekodesign, której celem jest między innymi nakłonienie kupujących do inwestowania w węgiel najlepszej jakości,

– popyt i podaż kształtowane przez dostawców oraz odbiorców węgla; poziom zapotrzebowania na wspomniany surowiec przekłada się na wzrost lub spadek jego ceny.