Spiekalność ekogroszku. O czym nam mówi?

Właściwości ekogroszku sprawiają, że jest on obecnie najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem na ogrzewanie domów w Polsce. Ekogroszek jest paliwem stałym pozyskiwanym z węgla brunatnego lub bitumicznego o granulacji w zakresie od 5 do 25 mm i charakteryzuje się wysoką energetycznością, niską zawartością siarki, niską produkcją odpadów spalania i temperaturą spiekania popiołu powyżej 1190°C. Jest dedykowany do ogrzewania budynków z wykorzystaniem kotłów ekologicznych, w tym kotłów z paleniskiem retortowym. Mając świadomość, że na rynku pojawia się coraz więcej produktów o niższej jakości, warto wiedzieć, o jakie właściwości warto pytać podczas wyboru dobrego ekogroszku.

Czym jest spiekalność węgla?

Jedną z najważniejszych wartości, na jakie należy zwracać uwagę przy zakupie ekogroszku, jest jego spiekalność. Spiekalność to parametr określający zdolność węgla do koksowania – inaczej tworzenia spieków koksowych – wyrażany za pomocą wskaźnika RI (liczba Rogi, indeks Rogi). Wskaźnik RI podawany jest w jednostkach bezwzględnych. Im większą przyjmuje on wartość, tym spieki powstające w strefie odgazowania węgla są większe i twardsze. W przypadku pieców retortowych, dedykowanych do ekogroszku, polecane jest stosowanie opału o spiekalności RI między 0 a 15 jednostek. Wyższe wartości mogą powodować gromadzenie się spieczonego popiołu i żużlu na palniku retortowym, co prowadzi do zmniejszenia się efektywności spalania paliwa, jak również do awarii pieca.

Powstawanie spieków żużlowych

Warto wiedzieć, że spieki tworzące się w strefie odgazowania są wynikiem procesu zachodzącego przy zastosowaniu nadmiernego nadmuchu powietrza lub przy ustawieniu zbyt wysokiej temperatury. Podczas tego zjawiska bryłki węgla, zamiast palić się – topnieją i tworzą masę, której gęstość zależy od typu opału oraz od proporcji płynnych i stałych składników. Po pewnym czasie odgazowana masa zastyga i w ten sposób tworzy się koks. Powstawanie spieków jest o tyle niekorzystnym zjawiskiem, ponieważ pali się on dużo wolniej od ekogroszku, a to prowadzi do znacznych strat w uzyskiwaniu energii cieplnej. Dodatkową wadą wysokiej spiekalności opału jest to, że podczas spalania wytwarzane są większe ilości popiołu niż przy zastosowaniu węgla dobrej jakości, co utrudnia pracę kotła i wiąże się z koniecznością jego częstszego czyszczenia.

Jaki ekogroszek wybierać?

Ponieważ powstawanie spieków może prowadzić do awarii kotła, warto zainwestować w ekogroszek, charakteryzujący się „zerową” spiekalnością. Przykładem jest oferowany przez nas Ekogroszek Extra Premium +, z najniższą, tylko do 5%, zawartością popiołu na rynku oraz RI poniżej 5. Powstaje on z wysokokwalifikowalnego węgla, poddanego procesowi wzbogacania i oczyszczania. Nasz Ekogroszek Extra Premium + charakteryzuje się również najwyższą kalorycznością i niską zawartością siarki. W efekcie podczas jego spalania emisje gazów cieplarnianych zostały ograniczone do minimum. Państwa uwadze polecamy także nasz Ekogroszek Extra, powstający z wyselekcjonowanych partii węgla, o dużej kaloryczności, małej wilgotności i małej ilości substancji niepalnych. Zawiera mniej niż 0,5% siarki, do 9% popiołu i nie pozostawia spieków po spalaniu (RI < 5). Wszystkie opisane wyżej produkty kupicie Państwo w naszym sklepie internetowym. Dzięki naszym produktom minimalizuje się szlakowanie, koksowanie i żużlowanie. Opalanie ekogroszkiem to oszczędność czasu, wygoda i komfort użytkowania! Zacznijcie Państwo już dziś!